Jo dhuna stil i një politike paqeje - Koncert festiv për paqen

9 janar 2017, ora 18.00 ne Teatrin "Migjeni".

Në bashkëpunim me: Bashkia Shkodër, Teatri “Migjeni”, Komuniteti Sant’Egidio

 Me shume

Urimi i atit të shenjtë Françesk për vitin e ri 2017 

Në fillim të këtij viti të ri u bëj urimet e mia më të sinqerta popujve dhe kombeve të botës, Kryetarëve të Shteteve dhe të Qeverive, si edhe përgjegjësve të bashkësive fetare dhe të grupimeve të ndryshme të shoqërisë civile. I uroj paqen çdo burri, gruaje, djali dhe vajze dhe lutem derisa përngjasimi dhe shëmbëlltyra me Hyjin e çdo personi të na mundësojë që ta njohim njëri-tjetrin....

 Me shume

Përshkrimi i Logo-s së Martirëve në Shqipëri
Logo-ja më së pari është një rreth. Rrethi:      Simbol qiellit, i botës shpirtërore, i botës së përtejshme në mardhënje dialektike me Tokën. Simbol i hyjnisë, Alfa dhe Omega. Simboli i të përkryerës, të palëvizshmes. Paraqet Amshimin. Në fakt tre…

Lumnimi i Martirëve të Shekullit XX në Shqipëri. 05.11.2016KULTURE

Imzot Vinçens Prenndushi me Shokë Martirë

Fjala e Paqes

 Kumbona e së dielës